Geschiedenis van Bourgondie en de Nederlanden

 
  Bourgondie was in de late middeleeuwen (14de, 15de, 16de eeuw) voor de Nederlanden het centrum van de macht. In Dijon was de hoofdzetel van de macht, welke stad bovendien het centrum van een rijk cultureel leven was. Een begrip als "bourgondische levens stijl", dat we nog steeds in de nederlandse taal kennen, dateert uit die tijd. Vooral Vlaanderen en de zuidelijke provincies van Nederland worden met die levensstijl geassocieerd, omdat met name deze gebieden lang tot het Bourgondische hertogdom hebben behoord. De bourgondische hertogen hebben in de late middeleeuwen geprobeerd om een groot middenrijk tussen Duitsland en Frankrijk te scheppen. Hadden ze daar succes mee gehad dan had het koninkrijk Nederland waarschijnlijk niet bestaan maar vormden wij nu een onderdeel van de staat Bourgondie, die zich uitstrekte van Friesland via Belgie, het oostelijk deel van Frankrijk (het huidige Lotharingen en Bourgondie) tot aan de middellandse zee. Echter de Bourgondische Hertogen hebben teveel veldslagen verloren om uiteindelijk aan dit ideaal vorm te kunnen geven.

Onder de hertogen van Bourgondie komen we onder andere de volgende namen tegen: Filips de Stoute, Jan zonder Vrees, Filips de Goede, Karel de Stoute, Maria van Bourgondie, Filips de Schone. Namen die iedereen zich nog wel zal herinneren uit de geschiedenislessen op de middelbare school.

Wil je meer weten over de geschiedenis van Bourgondie en Nederland kijk dan in Wikipedia (www.wikipedia.nl) of Wereldpagina (www.wereldpagina.nl) en zoek op "Bourgondische tijd" of "Bourgondie" of "Bourgogne" of "Bourgondische Hertogen". Uiteraard kun je deze zoektermen ook in Google invoeren om een hele reeks interessante webpagina's over Bourgondie te vinden.